Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 86

dan Ismail, Alyasa, Yunus dan Lut. Masing-masingnya Kami lebihkan derajatnya di atas umat (di masanya),