Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 77

Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: 'Inilah Tuhanku'. Tetapi setelah bulan itu terbenam dia berkata: 'Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat'.