Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 76

Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata: 'Inilah Tuhanku' Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata: 'Saya tidak suka kepada yang tenggelam'.