Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 74

Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Aazar: 'Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata'.