Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 72

Dan agar mendirikan sembahyang serta bertakwa kepada-Nya.' Dan Dialah Tuhan Yang kepada-Nya-lah kamu akan dihimpunkan.