Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 69

Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa.