Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 66

Dan kaummu mendustakannya (azab) padahal azab itu benar adanya. Katakanlah: 'Aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu'.