Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 64

Katakanlah: 'Allah menyelamatkan kamu daripada bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukan-Nya.'