Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 49

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik.