Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku, jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan (Allah) selain dari orang-orang yang lalim?