Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 40

Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu, atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru (tuhan) selain Allah; jika kamu orang-orang yang benar!'