Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 37

Dan mereka (orang-orang musyrik Mekah) berkata: 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?' Katakanlah: 'Sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui'.