Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?