Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al Qur'an dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.