Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

Dan (ingatlah), hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka semuanya kemudian Kami berkata kepada orang-orang musyrik: 'Di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan (sekutu-sekutu Kami)?'