Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan.