Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.