Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 165

siksa