Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 163

tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'.