Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 162

Katakanlah: 'Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik'.