Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 161

Katakanlah: 'Sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam,