Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah keberuntungan yang nyata.