Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 155

Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat,