Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 149

Katakanlah: 'Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat; maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya'.