Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 134

Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya.