Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.