Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 129

Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang lalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.