Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 126

Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran.