Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 120

Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan.