Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 118

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.