Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 110

Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al Qur'an) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat.