Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Katakanlah: 'Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu'.