Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 101

Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.