Al-An'aam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.