Al-Haaqqah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 51

Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.