Al-Haaqqah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.