Al-Haaqqah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.