Al-Haaqqah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai,