Al-Haaqqah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.