Al-Qalam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.