Al-Qalam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

siapa di antara kamu yang gila.