Al-Qalam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?