Al-Qalam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 43

(dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.