Al-Qalam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 41

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.