Al-Qalam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?