Al-Qalam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 33

Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.