Al-Qalam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.