Al-Qalam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya).