Al-Qalam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,