Al-Mulk

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.